Polska klinika Tooting Medical Centre | Tooting, 7 London Road, SW17 9JR | Phone 02087678389

Nowoczesne Implanty Zębowe.

Stomatologia dziecięca, Implantologia, Leczenie kanałowe,

implant

tytanowa śruba wkręcana w kość pacjenta

łącznik

część łącząca sztuczny korzeń z częścią protetyczną

konstrukcja protetyczna

korona/most protetyczny/element zatrzaskowy, nośny dla protezy